سهامداران

 
 
Elizabeth Green - Senior Developer

محمد امین جمشیدی

Elizabeth Green - Senior Developer

مهرزاد جمشیدی

Elizabeth Green - Senior Developer

اصغر جمشیدی

Elizabeth Green - Senior Developer

غلام رضا شاهپوری

Elizabeth Green - Senior Developer

زهرا فلامرزی